•  

    Amma’s Group

    Amma’s Party Service Amma’s Foundation Swiss Amma’s Cargo Service உங்கள் வீடுகளில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளுக்கு தேவையான உணவுகள், இனிப்பு வகைகள், சிற்றுண்டி வகைகள் போன்றவற்றையும் மற்றும் விழா உபசரிப்பு வேலைகள், துப்புரவு பணிகள் போன்றவற்றையும் செய்து தருகிறோம்.