•  

    Pasta Rada

    எமது உணவகத்தில் முக்கியமாக இத்தாலிய உணவுவகைகள்(Pasta)உடனுக்குடன் செய்து தரப்படும். 55இருக்கைகள் கொண்ட எமது உணவகத்தில் உங்கள்வைபவங்ளை கொண்டாடுவதற்கான ஒழங்குகள் செய்துதரப்படும். (விரும்பிய உணவுவகைகள் உட்பட) Restaurant : Pasta Rada Rütschistrasse 29 8037 Zürich Tel: 044 350 00 33