•  

    Y.R.I. Party Service

    We do Buffet style catering for all your events in Switzerland, we are in business for 23 years and we serve all over switzerland. We do all curries, Fried Rice, Kothu Rotti and More…. உங்கள் வைபவம் நடக்கும் இடத்தில் வந்து உணவுவகைகள் தயார் செய்து தரப்படும். சுவிஸில் 23 வருடங்களாக அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சேவை வழங்குகிறோம். Wir tun Buffet-Stil Catering für alle Ihre Veranstaltungen. Wir machen alle Curry, Gebratener Reis, Kothu Roti und mehr..

  •  

    Amma’s Group

    Amma’s Party Service Amma’s Foundation Swiss Amma’s Cargo Service உங்கள் வீடுகளில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளுக்கு தேவையான உணவுகள், இனிப்பு வகைகள், சிற்றுண்டி வகைகள் போன்றவற்றையும் மற்றும் விழா உபசரிப்பு வேலைகள், துப்புரவு பணிகள் போன்றவற்றையும் செய்து தருகிறோம்.